nyuwun sewu...

 1. phaidein
  phaidein
  nyuwun sewu... bakule pundi nggih.???
 2. dino97i
  dino97i
  Monggo.......monggo mas.........
 3. Pak Djupri
  Pak Djupri
  Wuih wonten sing liwat.
 4. dino97i
  dino97i
  Liwat thok ra nggowo oleh2 je pak Djupri........tuwas le ngenteni ngantheng........
 5. Pak Djupri
  Pak Djupri
  Nyuwun sewu, trus ilang
 6. phaidein
  phaidein
  la piye je? jaluk sewu mung dinehi mang gelo....
 7. Pak Djupri
  Pak Djupri
  Nyuwun sewu limangatus
Results 1 to 7 of 7
Bookmarks